Trang trại điện mặt trời rộng 66,7 km2 giữa sa mạc