Inverter SMA
Liên hệ

Số lượng:

Các dòng Inverter SMA tại Việt Nam sử dụng phổ biến:

SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL / 25000TL
SUNNY TRIPOWER 15000TL
SUNNY TRIPOWER 5000TL – 12000TL
SUNNY TRIPOWER 12000TL-US / 15000TL-US / 20000TL-US / 24000TL-US / 30000TL-US
SUNNY TRIPOWER 10000TLEE-JP
SUNNY TRIPOWER 20000TLEE-JP
SUNNY TRIPOWER 25000TL-JP
SUNNY TRIPOWER 60
SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL
WITH REACTIVE POWER CONTROL
SUNNY BOY 1.5 / 2.5
SUNNY BOY 3.0-US / 3.8-US / 5.0-US / 6.0-US / 7.0-US / 7.7-US
Sunny Boy 3000TL-US/3800TL-US/4000TL-US/5000TL-US/6000TL-US/7000TL-US/7700TL-US
SUNNY BOY 3500TL-JP / 4500TL-JP / 5400TL-JP
SUNNY BOY 9000TL-US / 10000TL-US / 11000TL-US

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 
Điện thoại: (028) 38 535.333
Hotline: 0902470293