TIN TỨC DỰ ÁN

Dự án điện mặt trời hòa lưới Nhà máy Mặt trời đỏ Long an công suất 713kWp

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới với công suất 713kWp cùng khoảng 1996 tấm pin 375W được lắp đặt cung cấp phần lớn điện năng cho hoạt động sản xuất của nhà máy.

Dự án điện mặt trời hòa lưới Khách sạn Becamex công suất 286kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 10/2019 - Hệ thống vận hành với 5 Inverter 50kW của hãng SMA sử dụng các tấm pin Mono 380 W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 34.320 kWh điện.

Dự án điện mặt trời CTY CP PYMEPHARCO hòa lưới 1137kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 05/2019 - Hệ thống vận hành với 13 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 2994 tấm pin Mono 380 W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 136.440 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới 100kWp CTY CP Bao bì Á Châu

- Thời gian bắt đầu vận hành: 08/2019 - Hệ thống vận hành với 2 Inverter 50kW của hãng Sungrow cùng với 304 tấm pin Poly 330 W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 12.000 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới 911kWp Công ty CP Cao su Hoà hiệp Hưng

- Thời gian bắt đầu vận hành: 06/2019 - Hệ thống vận hành với 11 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 2440 tấm pin Mono 375 W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 109,320 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới 1281kWp CTY TNHH SX Cao su Liên Anh

- Thời gian bắt đầu vận hành: 07/2019 - Hệ thống vận hành với 16 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 3416 tấm pin Mono 375W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 153.720 kWh điện.

Dự án điện mặt trời Công ty CP Sản xuất Thép Vina One hòa lưới 1250kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 09/2019 - Hệ thống vận hành với 13 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 3344 tấm pin Mono 375W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 150.000 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới CTY TNHH SX & TM Thép Tây Nam công suất 1170kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 07/2019 - Hệ thống vận hành với 13 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 3120 tấm pin Mono 375W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 140.400 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới 999kWp tại nhà máy CTY CP Thực Phẩm Dân Ôn

- Thời gian bắt đầu vận hành: 06/2020 - Hệ thống vận hành với 9 Inverter 110kW của hãng Huawei cùng với 2498 tấm pin Mono 400W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 119.904 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới 793kWp tại CTY CP Khải Toàn

- Thời gian bắt đầu vận hành: 07/2019 - Hệ thống vận hành với 8 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 1976 tấm pin Mono 370W và 166 tấm pin Mono 375W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 95.160 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới CTY TNHH WISE VISION công suất 250kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 06/2019 - Hệ thống vận hành với 3 Inverter 75kW của hãng SMA cùng với 760 tấm pin Poly 330W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 30.000 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới 25kWp CTY Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ MICCO

- Thời gian bắt đầu vận hành: 01/2019 - Hệ thống vận hành với 1 Inverter 25kW của hãng SMA  - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 3000 kWh điện.

Dự án điện mặt trời hòa lưới Khách sạn Văn Hoa với công suất 25kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 02/2019 - Hệ thống vận hành với 1 Inverter 25kW của hãng SMA cùng với 100 tấm pin Poly 265W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 3000 kWh điện.

Dự án điện mặt trời CTY CP Thực Phẩm Dân Ôn hòa lưới 60kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 10/2018 - Hệ thống vận hành với 3 Inverter 20kW của hãng SMA cùng với 222 tấm pin Poly 270 W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 7200 kWh điện.

Dự án điện mặt trời Hòa lưới Nhà máy thuốc Zuelligphamar 140kWp

Nhà máy thuốc Zuelligphamar Hệ thống điện mặt trời Hòa lưới 140kWp

Dự án điện mặt trời hoà lưới đèn chiếu sáng Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH Tổng công suất lắp đặt: 87 trụ đèn chiếu sáng NLMT công suất LED 90W

Dự án điện mặt trời hoà lưới CoopMart Xa lộ Hà Nội 180 kWp

- Thời gian bắt đầu vận hành: 09/2018 - Hệ thống vận hành với 3 Inverter 60KW của hãng SMA cùng với 690 tấm pin Poly 260W - Sản lượng điện Trung bình hàng tháng: 21.960 KWh điện.

Dự án Điện mặt trời hoà lưới Viện Tài nguyên Môi trường ĐHQG-HCM

Hệ thống do Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đầu tư Tổng công suất: 40 kWp Số điện sinh ra trung bình hàng tháng: ~ 4800 kWh

Dự án Điện mặt trời hoà lưới Toà nhà Tân Kỷ Nguyên 10 kWp

Hệ thống do Công ty TNHH TM & KT Tân Kỷ Nguyên đầu tư Tổng công suất: 10 kWp Diện tích lắp đặt: 62 m2 Số điện sinh ra trung bình hàng tháng: ~ 1200 kWh