Dự án điện mặt trời hoà lưới đèn chiếu sáng Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM