Dự án điện mặt trời hoà lưới CoopMart Xa lộ Hà Nội 180 kWp