TIN TỨC DỰ ÁN

Dự án điện mặt trời Hòa lưới Nhà máy thực phẩm Dân Ôn 60Kwp

Dự án điện mặt trời Hòa lưới Nhà máy thực phẩm Dân Ôn 60Kwp

Dự án điện mặt trời Hòa lưới Nhà máy thuốc Zuelligphamar 140Kwp

Nhà máy thuốc Zuelligphamar Hệ thống điện mặt trời Hòa lưới 140Kwp

Dự án điện mặt trời hoà lưới đèn chiếu sáng Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH Tổng công suất lắp đặt: 87 trụ đèn chiếu sáng NLMT công suất LED 90W

Dự án điện mặt trời hoà lưới CoopMart Xa lộ Hà Nội 180 kWp

Hệ thống do CoopMart đầu tư Tổng công suất: 180 kWp

Dự án Điện mặt trời hoà lưới Khách sạn Becamex Bình Dương 140 kWp

Hệ thống do Becamex đầu tư Tổng công suất: 140 kWp Số điện sinh ra trung bình hàng tháng: ~ 16.800 kWh

Dự án Điện mặt trời hoà lưới Viện Tài nguyên Môi trường ĐHQG-HCM

Hệ thống do Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đầu tư Tổng công suất: 40 kWp Số điện sinh ra trung bình hàng tháng: ~ 4800 kWh

Dự án Điện mặt trời hoà lưới Toà nhà Tân Kỷ Nguyên 10 kWp

Hệ thống do Công ty TNHH TM & KT Tân Kỷ Nguyên đầu tư Tổng công suất: 10 kWp Diện tích lắp đặt: 62 m2 Số điện sinh ra trung bình hàng tháng: ~ 1200 kWh